Go to main page

back

 
 

 

2004 2.18.

Damo Suzuki's Network & Kopchangjeongol


Kopchangjeongol
Sato Yukie : g,vo
Shibato Koichiro : b
Ito Koki: ds
,cho

 


Damo Suzuki's Network
Damo Suzuki : vo
Miyashita Keiichi : g
Kawabata Makoto : g
Higashi Hiroshi : syn
Shin Dae Chul : g
Kim Jae Gwon : b

Sato Yukie : g
Ito Koki: ds